باشگاه اولیا و مربیان

برای دانش‌آموزانتان کارپوشه بسازید

اگر می‌خواهید نتایج عملکرد دانش‌آموزان خود را مشاهده کنید و کارنمای بازخورد آن‌ها را در کارپوشه این سامانه مشاهده کنید، می‌توانید با عنوان کاربر “معلم” ثبت نام کنید.پس از ثبت نام، نام کاربری خود را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده و از آن ها بخواهید تا نام کاربری شما را به هنگام ثبت نام در قسمت «نام کاربری معلم» وارد کرده تا شما بتوانید عملکرد آن‌ها را در بخش کارپوشه دانش آموزان مشاهده کنید.

در دوره آموزشی شرکت کنید

به منظور پشتیبانی از معلمان گرامی و اولیای علاقه‌مند دوره های آموزش ضمن خدمت، دوره توسعه سواد خواندن به همراه گواهینامه و قابلیت ثبت در سامانه LTMS به مدت ۱۲ ساعت دوره آموزش ضمن خدمت قابل ارائه می‌باشد. توصیه می‌گردد برای استفاده بهتر از این سامانه در این دوره غیرحضوری ثبت‌نام کرده و با مشاهده فیلم‌های این دوره بر توانمندی‌های خود بیفزایید.

کتاب بخوانید

به منظور آشنایی بیشتر با مهارت توسعه سواد خواندن و آزمون‌های بین‌المللی پرلز کتاب ارزشمند «فهم پرلز» نوشته دکتر مرتضی مجدفر، دکتر حسین قاسم‌پور مقدم و محرم نقی‌زاده، می‌تواند معلمان و اولیای علاقه‌مند را در توسعه این مهارت بنیادین یاری نماید. برای تهیه این کتاب وارد شوید.

مشاوره بگیرید

به منظور آشنایی بیشتر با نتایج بازخورد توسعه سواد خواندن و کمک به دانش‌آموزان به منظور بهبود سواد خواندن، مطالعه و مشاهده مطالب مشاوره‌ای زیر را پیشنهاد می‌کنیم.