شــانه بـــه ســر

سامانه توسعه سواد خواندن

ضرورت این سامانه

یکی از مهارت‌های بنیادین که در طول تاریخ بشر علی‌رغم همه تغییرات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی اهمیت خود را حفظ کرده است، مهارت سواد خواندن می‌باشد. سواد خواندن به معنای فرایند ساخت معنا و درک مطالب خوانده شده است. این فرایند چه خواندن کتیبه‌های گلی در بین‌النهرین، چه خواندن پاپیروس‌های مصری، چه خواندن کتاب و چه خواندن بر روی تبلت یا صفحه مانیتور باشد. فرایندی ثابت است که دانش‌آموزان همواره آن را برای درک جهان پیرامون خود نیاز دارند به هر سوی جهان پیرامون ما تغییر یافته است. زمانی که کودکی خواندن یاد می‌گیرد، دنیای پیش روی او تغییر می‌کند. یادگیری خواندن پنجره‌های تازه ای رو به جهان می‌گشاید و فرصت‌هایی جدیدی را برای همه ایجاد می‌کند. علی‌رغم همه‌ی تلاش‌های جهانی، بسیاری از مردم از دسترسی به آموزش‌های باکیفیت خواندن محرومند.ضروری است که همه‌ی دانش‌آموزان برای موفقیتشان در مدرسه می بایست توانایی خواندن را به طور کامل بیاموزند، به اهداف شخصی خود برسند و با دستاوردهای خود، دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنند. در نتیجه، خواندن از دیرباز به عنوان یک مهارت اصلی سیاست‌های آموزشی هر کشور پذیرفته شده است. امروزه اینترنت معنی خواندن را تغییر داده است. هماهنگی با این تغییرات، سیاست‌ها و عملکردهای جدید آموزشی مبتنی بر داده های جدید را می طلبد.

لذا در راستای توسعه سواد خواندن در حیطه اهداف ادبی و اطلاعاتی و توسعه سواد خواندن دانش‌آموزان در سطوح چهارگانه درک مطلب؛ تمرکز، استنباط، تفسیر و ارزیابی، مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت اقدام به ایجاد سامانه توسعه سواد خواندن به نام شانه به سر با اهداف زیر نموده است.

  • ایجاد موقعیت یادگیری مجازی سواد خواندن در قالب شنیدن، دیدن و خواندن به عنوان مهارت‌های ورودی زبان‌آموزی؛

  • ایجاد موقعیت یادگیری مجازی: نقاشی کشیدن، گفتن و نوشتن به عنوان مهارت‌های خروجی زبان‌آموزی؛

  • ارزشیابی و ارائه بازخورد و تشویق به منظور یادگیری بیشتر متناسب با تجربه جهانی ای‌پرلز؛

  • آموزش مهارت‌های زندگی و ارزش‌های اخلاقی در بستر سامانه توسعه سواد خواندن؛

  • آموزش و توسعه حرفه‌ای و شغلی معلمان در قالب باشگاه معلمان، آموزش‌های ضمن خدمت و ابزار محتوای قابل ارائه در کلاس‌های هوشمند؛

  • آموزش و توانمندسازی اولیا در قالب باشگاه اولیا و ارائه مشاوره‌های لازم به جهت یاری به دانش‌آموزان؛

  • گسترش فرهنگ کتابخوانی در بستر جدید فناوری و پیوند کتاب و کتاب دیجیتال به منظور ایجاد جذابیت در یادگیری.

  •  توانایی مشاهده و مدیریت ارزشیابی دانش آموزات توسط آموزگاران

شیوه استفاده از سامانه 

بخش اول
برای استفاده بهتر از این سامانه در راستای توسعه سواد خواندن پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش مهارت‌های زبان‌آموزی، نخست داستان به صورت مکتوب توسط دانش‌آموز خوانده شود. مطالعه کتاب کاغذی در این فرایند توصیه می‌شود. بعد از خواندن کتاب، به منظور تمرکز شنیداری دانش‌آموز، گوش کردن به داستان و متن اطلاعاتی در قالب صوت پیشنهاد می‌گردد و در پایان این بخش، مشاهده تصاویر و صدا در قالب فیلم‌های این سامانه پیشنهاد می‌گردد.

بخش دوم
به منظور انعکاس مشاهدات دانش آموز در یک تصویر، دانش آموز می تواند صحنه ای از داستان را تصور و در این بخش ضمیمه نماید. همچنین به منظور افزایش دقت در روخوانی و ارائه بازخورد، داستان توسط دانش‌آموز خوانده و ضبط گردد. در این بخش داستان‌های گویا و رسا برای دانش‌آموزان نابینا ارسال می‌گردد و در نمایشگاه سامانه به نام دانش‌آموزان ارائه می‌گردد.در قسمت بنویسیم، دانش‌آموز می‌تواند با تغییر نقشه داستان، یک داستان جدید بنویسد. منظور از تغییر نقشه داستان، تغییر شخصیت‌های داستان، مکان داستان، زمان و اتفاقات داستان است که منجر به یک بازآفرینی داستان می‌شود لازم به ذکر است، بهترین داستان‌ها، نقاشی ها و صداها در نمایشگاه سامانه ارائه می‌گردند.

بخش سوم
دانش‌آموز پس از انجام فعالیت‌های بخش فوق، وارد فرایند ارزیابی از خود می‌گردد. دانش‌آموز با پاسخ‌ دادن به پرسش های چندگزینه‌ای یا تایپ پاسخ سؤالات می‌تواند خود را ارزیابی کند. بعد از اتمام فرایند ارزیابی با مشاهده کارنمای کیفی و کمی می‌تواند جواب‌های خود را با جواب‌های درست مقایسه کند و بیشتر بیاموزد.در پایان متناسب با میزان موفقیت در مطالعه کتاب می‌تواند لوح شانه‌ به ‌سر برنزی، نقره‌ای و طلائی را دریافت نماید.